התקשרו אלינו לקביעת פגישה ללא התחייבות או השאירו פרטים:

תודה רבה! ניצור איתך קשר בהקדם

שאלות ותשובות

תשובות לשאלות בנושא פשיטת רגל והפטר

מהו הליך פשיטת רגל?

חייב שאינו מסוגל לשלם את חובותיו רשאי להגיש לכונס הרשמי ובית משפט המחוזי בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל. צו הכינוס למעשה היא הודעה לנושי החייב כי הוא אינו מסוגל, עוד, לעמוד בסך חובותיו ולשלם את מלוא חובותיו לכל נושיו.

כיצד מתחיל הליך פשיטת רגל?

ראשית החייב מגיש למשרד הכונס הרשמי את הבקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל.  הבקשה תכלול דוח המפרט את כל נכסיו וחובותיו של המבקש, בעבר ובהווה, וכן תצהיר המפרט כיצד הגיע למצב אליו נקלע וכן יצרף אישורים ואסמכתאות להוכחת הנתונים.

עם הגשת הבקשה יקבל החייב שובר לתשלום אגרת פתיחת תיק בסך 1,600 ₪ ולאחר תשלומו, יפתח תיק גם בבית משפט המחוזי הסמוך לאזור מגורי החייב. כמו כן יבדוק הכונס את התיק וייתן את תגובתו והמלצתו לבית משפט המחוזי שידון בבקשה באם ליתן צו כינוס לחייב ואם לאו.

מתי מתקבל צו כינוס?

בית המשפט הוא זה שיחליט האם לתת צו כינוס או שמא לסרב לבקשה תוך 2-3 חודשים מיום הגשת הבקשה. במידה ולא ניתן צו כינוס למעשה מסתיים ההליך.  במידה וניתן צו כינוס למעשה החייב עובר לשלב הבא בהליך פשיטת הרגל – צו הכינוס.

מהו צו הכינוס?

במעמד מתן צו הכינוס בימ"ש קובע מספר דברים;
א.  ההחלטה הכי חשובה בצו הכינוס הינה הוראת בית המשפט לעיכוב כל ההליכים נגד החייב. למעשה במתן צו הכינוס בית המשפט מספק הגנה לחייב מפני כל הפעולות שבוצעו       ו/או יבוצעו נגד החייב.
ב.  ימונה לחייב מנהל מיוחד שתפקידו לחקור את החייב בדבר חובותיו ונכסיו ולהגיש דו"ח פירעון לבימ"ש, המנהל מיוחד בוחן את כל חובות המבקש ואת כל זכויות המבקש וקובע           אילו חובות הוא מאשר ואילו הוא דוחה. 
ד.   יקבע תשלום קבוע שעל החייב לשלם לקופת הכינוס בכל חודש עד למועד הדיון בפשיטת הרגל נקבע תשלום חודשי קבוע לכל חודש עד למעמד פשיטת הרגל
ה.   יקבע, מראש, תאריך לדיון בפשיטת הרגל (בין 9-18 חודשים מיום מתן צו הכינוס).
ו.     יינתנו הוראות וכללים שעל החייב לנהוג על פיהם בתקופת צו הכינוס על פיהם צריך לנהוג המבקש עד למעמד פשיטת הרגל.  ( איסור יציאה מהארץ, איסור יסוד חברה, איסור           ניהול חשבון בנק עם אשראי ושיקים ועוד).

מה תפקידו של המנהל המיוחד?

המנהל המיוחד יבצע חקירה ויבצע מיפוי חובותיו ונכסיו של החייב, לאחר החקירה יכין המנהל המיוחד דו"ח פירעון  לבימ"ש ובו ימליץ על גובה התשלום החודשי הקבוע, אילו נכסים של החייב, באם קיימים, היש למכור והכי חשוב ימליץ על מועד סיום פשיטת הרגל.

מה קורה בדיון פשיטת הרגל?

דיון בבקשה לפשיטת רגל - בעקבות הרפורמה נקבע שינוי מהותי בהליכי פשיטת הרגל והוא שכבר במועד הדיון בפשיטת הרגל בו מוכרז החייב כפושט רגל נקבע גם מועד סיומו ("הפטר") ההפטר מותנה כמובן במילוי התנאים שיקבעו לחייב. המועד נקבע לתקופה שלא תעלה על 5 שנים.

מהו צו הפטר?

צו הפטר – זה השלב האחרון אליו מייחל כל חייב – היום בו מוחקים  לחייב את כל החובות ונותנים לו הזדמנות לפתוח בדף חדש בחייו ללא הגיבנת של החובות 

מהו אורח תקופת פשיטת רגל?

תשובה זו תלויה בגובה החובות ובסך ההכנסות של החייב ומשפחתו, בשיתוף הפעולה של החייב עם כל הגורמים. בעקבות הרפורמה התהליך אמור להימשך לא יותר מ - 5 שנים.

מדוע צריך ליווי מאיש מקצוע מומחה?

על פי הסטטיסטיקה, רק 37% מהבקשות לצו כינוס מתקבלות. הניסיון מלמד כי מרבית הסירובים לקבלת צו הכינוס הם בשל ליקויים טכניים בהכנת הבקשה או חוסר ידיעה והבנת החומר או התנהלות לא נכונה של החייבים. רק איש מקצוע המנוסה בתחום  ימנע מהחייב מלבצע טעויות וידע לזרז ולקדם את ההליך לטובתו של החייב.

כיצד נקבע גובה התשלום החודשי?

לא ניתן לקבוע במדויק מה יהיה גובה התשלום החודשי. בדרך כלל הקביעה מתבססת על ההפרש בין ההכנסות להוצאות.  חשוב להדגיש כי בניגוד להוצל"פ אין קשר בין גובה החובות לסכום התשלום החודשי אלא עפ"י יכולת ההשתכרות של החייב.

יצויין כי חייב שנכנס להליך פשיטת רגל כשיש לו צו תשלומים בהוצאה לפועל, נקבע סכום צו התשלומים בשלב צו הכינוס לסכום זה עד לבירור מעמיק של יכולתיו של החייב.

האם ניתן לעבוד כעצמאי?

בעבר היה איסור גורף על חייב לעבוד כעצמאי אולם הגישה השתנתה. במידה וחייב יוכל להוכיח כי ישתכר יותר כעצמאי, יש נטיה לאפשר זאת במגבלות עבודה ללא אשראי ושיקים אלא על בסיס מזומן בלבד.

האם ניתן לצאת לחו"ל במהלך תקופת פשיטת רגל?

נגד חייב בפשיטת רגל חל איסור יציאה מהארץ ניתן לצאת מהארץ רק לצרכי עבודה או לביקור קרוב משפחה חולה מאד ושאת עלות הנסיעה לא יממן החייב. על החייב להגיש בקשה לבית המשפט עם פירוט סבת הנסיעה ולהמציא ערבים טובים ובטחונות מספקים שיערבו לחובותיו עד לכשיחזור.  

מומלץ לחייב שלא "לנקר עיניים" בתקופת פשיטת הרגל.