התקשרו אלינו לקביעת פגישה ללא התחייבות או השאירו פרטים:

תודה רבה! ניצור איתך קשר בהקדם

פשיטת רגל - מידע כללי

הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל החלו לקבל תוקף בהנחיות שנכנסו לתוקף מחודש ספטמבר 2013 וכל הגורמים הרלוונטים קרי בית משפט המחוזי, 

משרדי הכונס הנכסים הרשמי,  המנהלים מיוחדים וכמובן עורכי הדין המייצגים את החייבים וכמובן החייבים עצמם פועלים להתאים את עצמם בהתאם.
השינוי המהותי ברפורמה  הוא שלראשונה נקבע מראש  לוחות זמנים מוגדרים לכל אחד משלבי הליכי פשיטת הרגל, מתחילתו ועד לסופו שמוערך 

בעד 5 שנים כל בקשה לגופו של עניין:

השלבים:

הגשת הבקשה –  מרגע הגשת הבקשה ועד קבלת צו כינוס - עד 6 חודשים.
צו כינוס –  ממועד קבלת צו הכינוס עד לדיון בהכרזת צו פשיטת הרגל - 18 - 9 חודשים. .לחייב יקבע תשלום חודשי שעליו לשלם וכן למסור דוח 

דו–חודשי בדבר הכנסותיו והוצאותיו. כמו כן ימונה מנהל המיוחד שיחקור את החייב לנסיבות שהביאו אותו למצבו, יבדוק את תביעות החוב של הנושים 

ויערוך אסיפת נושים בעניין  וכן יגבש תוכנית פעולה המותאמת באופן אישי לחייב וליכולותיו ( תוכנית פירעון).
מימוש התכנית – המנהל המיוחד יפעל למימוש תכנית הפירעון שתכלול לוחות זמנים ובמשך תקופה של  36 חודשים יפעל לממש את רכושו של החייב 

בהתאם לתוכנית המפורטת שאושרה על ידי בית המשפט ביחס לחייב .
קבלת הפטר – חייב אשר יקיים את כל התחייבויותיו, ישתף פעולה עם המנהל המיוחד, הכנ"ר ובית המשפט, ינהג בתום לב לאורך כל תקופת ההליך, 

ישלם את התשלומים שיקבעו בזמן וימסור דוחות במועד -  יקבל הפטר מכל חובותיו
השינויים המהותיים ברפורמה החדשה הם:

המנהל המיוחד יבצע בחינה מקיפה של הכנסות, פוטנציאל השתכרות ורכוש החייב ולהתוות תכנית ספציפית והגיונית לצורך מימוש נכסי החייב. לפני 

לרפורמה, המנהל המיוחד פעל נקודתית לאיתור רכוש של החייב ומימושו, בהתייחס בעיקר לקופות חסכון ו/או נכסי מקרקעין.
בנוסף, עד עתה לא היה מועד לסיום הליך פשיטת הרגל וחוסר הודאות לגבי סיום ההליך היה בעוכרי החייב שמצידו לא שש לשתף פעולה מחוסר 

סיבה.  הבקשה להפטר / הסדר נושים באה מיוזמתו של החייב. מעתה , בעקבות הרפורמה, , השתנו היוצרות וצו ההפטר תבוא ביוזמת  המנהל 

המיוחד ולא החייב ועוד בשלב מתן צו פשיטת הרגל כך שהחייב ידע מראש מתי יסתיים ההליך ותהיה לו מוטיבציה לשתף פעולה ולעמוד בכל התנאים 

שהושתו עליו.
לפי המתווה, , ההליך יקוצר לתקופה של עד  5 שנים ולא יתארך כפי שהוא היום.
נדמה כי החידוש הגדול הוא בדרישה מבעל תפקיד הממונה לשם כך מטעם כונס הנכסים הרשמי לגבש ולהתוות תכנית פעולה מפורטת בעלת לוחות 

זמנים מוגדרים מראש, שארכה הכללי מסתכם לאורך של כ- 3 שנים לשם מימוש מיטבי של רכוש החייב, מיצוי פוטנציאל השתכרותו של החייב, בשים 

לב למאפיינים האישיים של החייב הניצב למול המנהל המיוחד.