התקשרו אלינו לקביעת פגישה ללא התחייבות או השאירו פרטים:

תודה רבה! ניצור איתך קשר בהקדם

הרפורמה בהליכי פשיטת רגל

הרפורמה בהליכי פשיטת-הרגל נכנסה לתוקף בסוף שנת 2013 כאשר המטרות שעמדו לנגד בתכנון הרפורמה היו: ליצור מנגנון יעיל למימוש נכסי החייב, ולאפשר לו לפתוח דף חדש בידיעה ברורה מתי יגיע ההליך לסיומו.

מספר תיקי פשיטת רגל הנפתחים גדלים משנה לשנה ומספרם מגיע לעשרות אלפים ובכך נפגעם כל הצדדים: החייבים שאינם רואים אור בקצה המנהרה, הנושים שלא יודעים מתי וכמה יקבלו והעומס הרב המוטל על בתי המשפט והכונס הנכסים הרשמי המונע מהם לפעול ביעילות. 

הרפורמה שיזם כונס הנכסים הרשמי, שיעדיה:

1.    בהירות, יעול ופשטות ההליכים לכל העוסקים במלאכה.
2.    הגנה על החייבים - מתן אופק לחייב להשתחרר במועד ידוע מחובותיו תוך מתן תמריצים לשתף פעולה והגדרת לוחות זמנים ויעדים בתיק; 
3.    דאגה לנושים - מתן ודאות לנושים באשר לרמת החזר החוב 

כאמור, המטרה העיקרית של הרפורמה היא לספק לפושט הרגל תמריץ  להתנהל בתום לב מוחלט ובשיתוף פעולה מובהק עם המנהל המיוחד שימונה לו מטעם כונס הנכסים הרשמי: להגיש דוחות חודשיים מסודרים, להציג קבלות, להתייצב לחקירה בכל מועד שנדרש, לשלם את הצו החודשי במועדו ולחשוף כבר בראשית הדרך את כל את הנכסים הקיימים אם ישתמט, יעלים נכסים, לא יעמוד בתשלומים, הוא יחזור למסלול הרגיל של ההוצאה לפועל ואופק השחרור יתרחק.

אחת הבעיות המרכזיות של הליך פשיטת הרגל היתה אי הודאות, מצד החייב, לגבי  מועד סיום ההליך. בהתאם לנסיבות החייב, בית המשפט יקציב בין 18 ל-54 חודשים מיום צו הכינוס ועד ליום מתן צו ההפטר.

המנהל המיוחד יכין תכנית מפורטת ובה המועד בו יסתיים ההליך בהנחה שהחייב עמד בכל הדרישות  כך החייב שיידע מראש מתי יסיים את הליכי פשיטת הרגל, תהיה לו מוטיבציה רבה יותר לעמוד בכל התנאים והדרישות.

הרפורמה, כאמור, מאפשרת לחייב לנהל את ההליך באופן ברור יותר מכפי שהיה נהוג עד כה ולתת לו תמריצים שישתף פעולה על מנת שהוא יקבל הפטר מצד אחד במועד ידוע מראש והנושים, מצד שני,  יקבלו יותר כתוצאה משיתוף פעולה מצידו של החייב.